wózki inwalidzkie aktywne wózki aktywne wózek inwalidzki aktywny wózek aktywny gtm

Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Firma Rhxxx dba o prywatność wszystkich osób które powierzają nam swoje dane. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z późn. zmianami), na przetwarzanie danych osobowych musimy mieć zgodę osoby wprowadzającej swoje dane. Niezależnie czy dotyczy to przesłania CV czy też dodania do bazy danych. ze swojej strony gwarantujemy traktowanie otrzymanych danych osobowych jako poufne; dane te będą wykorzystywane przez nas jedynie w celu rekrutacji.


Powrót do strony głównej:

Rhxxx - strona główna

FIRMA
wózki inwalidzkie aktywne Rhxxx
03-606 Warszawa
ul. Xxxxxxxx
tel. 733 412 323
e-mail: biuro@Rhxxx.pl

Regon rrrggooo
NIP nnnippp


Rhxxx Aktualności sprzęt rehabilitacyjny info.